Vlad và Niki chơi với đồ chơi trẻ em Bat-Tech BatBot và cứu thành phố
UniqTube TOP Youtube Facebook Vimeo DailyMotion


Vlad và Niki chơi với đồ chơi trẻ em Bat-Tech BatBot và cứu thành phố
04:56 / 17964502 views / 58459 likes / 0 dislikes / 15.10.2021 / Channel: UCcOMTVILq-yIqtFmOqt-QOg

                    
Đây là một #ad cho Fisher-Price
Trẻ em giúp Batman đánh bại Joker và Mr. Freeze với các vở kịch Bat-Tech BatBot và Bat-Tech Bat-Bot và Bat-Tech Batcave của Imaginext DC Super Friends.

Hiện có sẵn tại Target, Amazon và Walmart!

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/


Backend page generation time: 4.856593 seconds, Created: 2022/05/22 10:05:03 GMT, Any questions: support {at} uniqtube.com