Vlad và Niki chơi với ô tô đồ chơi và vui chơi với bộ đồ chơi mới
UniqTube TOP Youtube Facebook Vimeo DailyMotion


Vlad và Niki chơi với ô tô đồ chơi và vui chơi với bộ đồ chơi mới
04:56 / 11433646 views / 40919 likes / 0 dislikes / 13.11.2021 / Channel: UCcOMTVILq-yIqtFmOqt-QOg

                    
Đây là một #ad cho Mattel
Vlad và Niki thực hiện một cuộc thi xe đồ chơi. Xe tải quái vật Hot Wheels và xe cơ bản Hot Wheels. Trẻ em có thể vui chơi và chơi với bộ đóng kịch T-Rex Volcano Arena mới.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/


Backend page generation time: 5.403628 seconds, Created: 2022/05/22 10:21:44 GMT, Any questions: support {at} uniqtube.com