UniqTube
UniqTube TOP Youtube Facebook Vimeo DailyMotion

Channels: 2663 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27

#AvatarChannel
Views Subscribers Created Playlists
1TaylorSwiftVEVOUnited States21,655,840,6150May 11, 2009UCANLZYMidaCbLQFWXBC95Jg
2DisneyMusicVEVOUnited States19,713,438,24125.9MMay 20, 2010UCgwv23FVv3lqh567yagXfNg
3jbalvinVEVOColombia18,282,028,3150Sep 29, 2010UCrHL_BF5lHyK43BxLU8-vBQ
4TheWeekndVEVOCanada13,134,920,1060Jul 13, 2011UCF_fDSgPpBQuh1MsUTgIARQ
5CalvinHarrisVEVO13,039,772,9150Oct 15, 2009UCaHNFIob5Ixv74f5on3lvIw
6ChrisBrownVEVO11,655,439,1770Oct 15, 2009UCm1dsgJNnhaLkY3uAdqN4mA
7OneDirectionVEVO11,000,070,4170Dec 4, 2010UCbW18JZRgko_mOGm5er8Yzg
8ImagineDragonsVEVO10,959,129,6600Jan 23, 2012UCpx_k19S2vUutWUUM9qmXEg
9AdeleVEVO10,191,254,5020Oct 15, 2009UComP_epzeKzvBX156r6pm1Q
10michaeljacksonVEVO10,064,415,1940Sep 2, 2009UCulYu1HEIa7f70L2lYZWHOw
11KarolGVEVOUnited States9,965,875,2490Jan 11, 2016UCz9yS18zJGQObwUL_K-ICnw
12SelenaGomezVEVOUnited States9,884,457,8020Nov 24, 2009UCjK8ORC71kwyj1DWFwril_A
13SiaVEVO9,767,259,9990May 11, 2009UCmKdSrwf1e8coqAzUsrVHZw
14JenniferLopezVEVO7,999,494,1530Sep 2, 2009UCx1f1u4XlFFr0YgqF3wB4lQ
15BlackEyedPeasVEVOUnited States7,974,045,7660May 11, 2009UCrwmu-gceGOmtZeuTsn7DlQ
16NickiMinajAtVEVOUnited States7,935,939,8000Apr 1, 2010UCaum3Yzdl3TbBt8YUeUGZLQ
17MeghanTrainorVEVO6,579,333,6280Feb 26, 2014UCf3cbfAXgPFL6OywH7JwOzA
18BritneySpearsVEVO6,348,807,0070Oct 15, 2009UCZijND2e2tPp2AQL8Go2YSg
19HaAshVEVO6,301,517,2500Oct 15, 2009UCn8-zZ07JDofg2jmOo_X9Qg
20reikVEVO6,194,639,2460Sep 2, 2009UCahVGI5idD85mQlBD2InzzA
21littlemixVEVO6,189,819,2240Oct 29, 2011UCssD3_aDYhaG44mwP53CO0w
22DisneyMusicLAVEVO6,131,795,4506.36MOct 31, 2016UCzSoH92KxHSJA0Ig4fEEWIA
23CantaJuegoVEVO6,126,047,2138.57MApr 12, 2011UCP6YCSvxq2HEX33Sd-iC4zw
24EllieGouldingVEVOUnited States5,749,127,7100Feb 11, 2010UCvu362oukLMN1miydXcLxGg
25acdcVEVO5,591,213,9780Sep 2, 2009UCmPuJ2BltKsGE2966jLgCnw
26justintimberlakeVEVO5,470,392,5940Sep 2, 2009UCsXfDf1CDgU3SCt0gxJNXGg
27MariahCareyVEVO5,439,401,4770May 11, 2009UClS0wn3LPs9jdX_yt2g1k8w
28DemiLovatoVEVO5,328,250,7850May 11, 2009UCnyB9MYKRkSFK3IIB32CoVw
29TravisScottVEVO5,265,709,5110Sep 15, 2012UClRx3MMyYUyqOxyEqA5F2nQ
30DJKhaledVEVO5,158,644,1710Feb 15, 2010UCrFB54bqp8sda4udJyNswlA
31DonOmarVEVO5,152,648,0160May 11, 2009UCnGjxxnmYTUxRl85hrjtEBg
32MarkRonsonVEVO5,018,006,1630Sep 2, 2009UCmfFGTSsfJVu6CGvL8r75qg
33CamilaCabelloVEVO4,931,026,2140Oct 24, 2016UCk0wwaFCIkxwSfi6gpRqQUw
34BonJoviVEVO4,895,254,5450May 11, 2009UCwlTofOAY79PS_GhmborAdA
35MileyCyrusVEVO4,778,857,8130May 11, 2009UCdI8evszfZvyAl2UVCypkTA
36PrinceRoyceVEVO4,679,475,1370Feb 19, 2010UCphlOJ8CqfyUi9ayZ2UZmfg
37ThaliaVEVO4,404,417,5690Dec 2, 2009UCwhR7Yzx_liQ-mR4nMUHhkg
38CalibreCincuentaVEVO4,398,367,4790Feb 16, 2011UCoAXIMqrhLmnGTkdsrna3cw
39LMFAOVEVO4,369,958,1187.84MMay 11, 2009UCk78ZcA6kflEvBR0UrGDH0Q
40CarlosVivesVEVO4,341,889,9590Oct 30, 2012UChcn-n6L8vYHzsqOwOubdRQ
41MundoBitaVEVO4,229,573,8040Dec 2, 2013UCsr34saf-NXrh11hk4ESRdQ
42KhalidVEVO4,158,281,3780Aug 29, 2016UCcN-NDV03eHs6oLd1pe2r8w
43CamiloVEVO4,153,037,3930Jan 22, 2019UCXQIVincj_W4CYfWKB1iPVQ
44GEazyMusicVEVO4,108,305,4630Apr 25, 2014UCjjC1Jk_1o1VWpLalgo21XQ
45TygaVEVO3,964,831,2530Feb 28, 2010UChXnu0HBydqedqhnClp0rJg
46ZaynVEVO3,894,955,5100Jan 22, 2016UCy5FUarBYUHFpPtYVuvzgcA
47KanyeWestVEVOUnited States3,771,322,3490May 11, 2009UChpJbg7zMbi5jx9Gdjaxa9g
48NirvanaVEVO3,747,187,6310May 11, 2009UCzGrGrvf9g8CVVzh_LvGf-g
49ChinoNachoVEVO3,707,015,5040May 21, 2010UCXgGdDZpg56kZpqasawqeyw
50RaeSremmurdVEVO3,706,088,4480Jul 1, 2014UCweazuUMMKdL2wwSyrxla9A
51iggyazaleamusicVEVO3,542,029,4830Feb 25, 2013UCcdOEjqjiVAnUtEFZIRTlHg
52KygoOfficialVEVO3,468,658,7190Nov 18, 2014UCYpVqLSvfseUqb2URAkexlw
53MaitreGimsVEVO3,422,092,0460Feb 19, 2013UCv-gHNur7UnJ4Gp0bYDp37w
54HalseyVEVOUnited States3,373,052,2970Jun 23, 2014UCm3FgJ2Hqm7tb70T-GfwXVA
55systemofadownVEVO3,241,345,9210Sep 2, 2009UCvtZDkeFxMkRTNqfqXtxxkw
56LilNasXVEVO3,161,660,0580Apr 2, 2019UCtTfSyci2urfwXXu_eRpNRA
57CAguileraVEVO3,108,254,6680Sep 2, 2009UClx2ih2Nx8enGmsMsA6C3BQ
58chayanneVEVO3,094,411,6200Sep 2, 2009UCfbQgKWGkTqGie-arknW-Ew
59KendrickLamarVEVOUnited States3,081,741,3000Feb 9, 2011UCoYfzC2zMlc9M-Odgaf6OSg
60HollywoodRecordsVEVO3,030,164,465844KJan 19, 2017UCpPwodiYc4ceaqEBB54trHQ
61NellyVEVO3,020,765,3590May 11, 2009UCzQNgpWWPLuoAC6zA3VejzA
62MoratVEVO2,975,529,1040Nov 4, 2014UCncmmq2xV1002xNnx9_rDhw
63CelineDionVEVO2,859,889,7500Oct 15, 2009UCh6C5LG14uZKmwCgGxf-nDQ
64BaroesPisadinhaVEVO2,806,015,6940Sep 24, 2019UCqNSlyRZyMjVBHJ_Iqr5VGg
65HarryStylesVEVOUnited States2,801,268,5680Mar 31, 2017UCbOCbp5gXL8jigIBZLqMPrw
66RosaliaVEVO2,744,501,2120Jan 31, 2017UCy2bCk5KnIfjmWYFHMZcd5w
67MonLaferteVEVO2,740,009,7160Jul 28, 2015UCfgC5_OBzl_c93CCHPnQxhQ
68planbVEVOUnited States2,731,456,3100Jun 1, 2010UCejLTr26aV1sOcLWEUvggxA
69MarcoASolisVEVO2,705,168,0810Jun 2, 2009UCZgOYFYIM4a08bCnySE2-WQ
70dojacatVEVO2,648,308,1830Mar 3, 2014UCpTaAz_BxtkUB1qc8JTU_7g
71CaliyElDandeeVEVOUnited States2,627,793,8360Jul 5, 2011UCsuNF5l7GRF4RboY13z5r2w
72JamesAVEVOUnited States2,595,452,8690Dec 6, 2012UCnPjVVu__eOVZnAnjBiGhKA
73GenteDeZonaVEVO2,552,326,1320Jun 10, 2014UCfNRJSZ9FpkYK0ghVHDUuJQ
74NachoVEVO2,552,199,9170Apr 10, 2017UCf9WY_e35w2UV3LDLKX2jQw
75FrenchMontanaVEVO2,549,334,5900Sep 11, 2010UCpmBpSoy6YQjcshNK6pSyIA
76RKellyVEVO2,548,242,4110Oct 15, 2009UCZZjtPu39XM1ujnfzooh-ew
77OfficialCKanVEVO2,544,322,5220Jan 28, 2013UCp-_AjOrkH5Xq9Km8T7voMg
78ournameismagicVEVOUnited States2,543,714,8120Oct 7, 2013UCoJ7iJz1vKwUqiaroO167sA
79JhayCortezVEVO2,529,778,9420Aug 29, 2017UCjoq8-abuGS-p9lqe8RQjog
80NeYoVEVO2,502,523,3550May 11, 2009UCa5R55NSXiWAZWi9997XYvg
81AbbaVEVO2,432,822,9730May 11, 2009UCa_4DcdTB9QfK0LY9-7qWuQ
82williamVEVO2,428,308,4420May 11, 2009UC_d6W32xuEAyPlf_KmvvwEA
83AerosmithVEVO2,427,274,4360May 11, 2009UCiXsh6CVvfigg8psfsTekUA
84SonoraDinamitaVEVO2,423,325,062602KAug 22, 2016UCxLBJ4S-Y3sOzZd-PneRzFw
85ZoeVEVO2,372,736,9790Jun 30, 2010UCfKrhcRSXO7W7-0pavvF1OA
86FallOutBoyVEVO2,367,767,9910May 11, 2009UCe3I9BAVCzf9oACYU1EtrxA
87ChildishGambinoVEVO2,352,444,6460May 9, 2011UCjYO25ZVJT523TD1iYHzcbw
88LODVGVEVO2,324,026,2450Oct 15, 2009UCZMo3HVu00Ky9HLDUW8jx7g
89DrDreVEVO2,305,871,0980May 11, 2009UCx4Lxn5CzeG99X01__YsJpw
90TiniVEVO2,285,833,0090Dec 7, 2015UCe7pJhBkEXypZDXXIWt3MXg
91CiaraVEVO2,280,989,7880May 11, 2009UCypRipZQkVU_TZYa6WgSMvg
92PandaEOsCaricasVEVO2,269,392,0420Aug 12, 2013UCvw-R-r3p6Hc-yj1qyoPslQ
93ModernTalkingVEVO2,209,394,4870Oct 15, 2009UCtqHCdL5nEjZp5FHAokQ-wQ
94DilsinhoVEVO2,203,073,6390Feb 10, 2014UCkuE_vnt0P4fhzYbLDwDjaQ
95GloriaTreviVEVO2,164,551,0130May 11, 2009UCYNOJx1S_E9U0MpyTK6vPrg
96GaitherVEVO2,154,975,1900Mar 4, 2010UCpLq38fB0yaYr2XGBC89zkg
97LukeBryanVEVO2,101,842,4870Mar 17, 2010UCteMJzhMoMh1-WN6d2u6NEg
98CarlyRaeJepsenVEVO2,101,120,0600May 11, 2009UCtKuVNj4wVrZvTfxPxAUHcQ
99westlifeVEVO2,093,203,3360Sep 2, 2009UCqljQ3DHw8sTiPw5WLArNuA
100ThePussycatDollsVEVO2,091,196,0710May 11, 2009UCiA9R5n9sR06RgGGigkY5RA

Channels: 2663 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27

Groups: VEVO TV BBC


Backend page generation time: 0.556054 seconds, Created: 2021/10/27 12:57:14 GMT, Any questions: support {at} uniqtube.com